ตลาดน้ำร่องเบี้ย พญาเม็งราย
 • 24 มกราคม 2017
 • 445
 • 0
ตลาดน้ำวิถีชาวไทยล้านนา หลากหลายแนวคิดของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และช่างพื้นบ้านจากทุกตำบล หลากหลายภูมิปัญญาของหลากหลายชนเผ่า...
อ่านต่อ
เชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวชม"หมู่บ้านวิถีม๊ง"
 • 24 มกราคม 2017
 • 441
 • 0
ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดเชียงราย สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในงานปีใหม่ม้ง บน"หมู่บ้านวิ...
อ่านต่อ
ประวัตินายอำเภอพญาเม็งราย
 • 24 มกราคม 2017
 • 1134
 • 0
นายอำเภอพญาเม็งราย กับประวัติอันน่าทึ่ง นายภูเบศร์ จูละยานนท์ นายอำเภอพญาเม็งรายรับตำแหน่งเมื่อวันที่ 16 พ...
อ่านต่อ
ข้าวใหม่ชาวเขาชนเผ่าม้ง
 • 24 มกราคม 2017
 • 547
 • 0
ชีวิตนี้ก่อนตาย พลาดไม่ได้ "ข้าวใหม่ชาวเขา"   ข้าวใหม่ชาวเขาชนเผ่าม้ง ขุนห้วยแม่เปาใต้ อำเภอพญาเม็งราย ไม่มีจำ...
อ่านต่อ