เชิญชวนนักท่องเที่ยวเที่ยวชม"หมู่บ้านวิถีม๊ง"

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดเชียงราย

สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในงานปีใหม่ม้ง บน"หมู่บ้านวิถีม้ง" ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์พัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา หมู่ที่ 17 บ้านขุนห้วยแม่เปา ตำบลแม่เปา มีการแสดงและสาธิตภูมิปัญญาที่สืบทอดมากว่า 300 ปี

เช่น การทำผ้าเขียนเทียน การตีมีด การทำขนมตุ๊บตั๊บ ชมอุปกรณ์ภูมิปัญญาดักสัตว์ อุปกรณ์การผลิตข้าวแบบชนเผ่าโบราณ

ชมการแสดงมากมาย รวมทั้งแต่งกายชุดดม้ง โยนลูกช่วง ได้ทุกวันไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึง 17.00 น.


สำหรับผู้สนใจเป็นหมู่คณะเกินกว่า 10 คน มีความประสงค์จะเข้าชมกรุณาติดต่อ ล่วงหน้า 1 วัน ที่ นายอำเภอพญาเม็งราย

โทร.081 8671150 (เนื่องจากบนสถานที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์)

                                                                 ดูรูปอื่นๆเพิ่มเติม+++คลิ๊ก+++