ตลาดน้ำร่องเบี้ย พญาเม็งราย

ตลาดน้ำวิถีชาวไทยล้านนา หลากหลายแนวคิดของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และช่างพื้นบ้านจากทุกตำบล หลากหลายภูมิปัญญาของหลากหลายชนเผ่า ทิวทัศน์งามทั้งทิวเขาที่สลับซับซ้อนและลำน้ำร่องเบี้ยที่คดเคี้ยวเหมือนงู เอกลักษณ์ของตลาดน้ำที่สวยงามด้วยสภาพภูมิทัศน์ ชาวบ้านอำเภอพญาเม็งรายต่างนำสินค้ามาขาย เป็นศูนย์รวมอาหารอร่อยมากมายหลายแบบ และสินค้าต่างๆที่น่าจับจ่ายใช้สอย คอยติดตามรอดูผลงานของชาวบ้านกว่า 2,000 คนจากทุกหมู่บ้าน ตำบล ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาช่วยกันสร้าง จากการมีส่วนร่วมและแสดงความสามัคคีของชาวอำเภอพญาเม็งรายในรูปแบบประชารัฐร่วมใจสามัคคี โดยไม่ใช้งบประมาณของราชการแม้แต่บาทเดียว