วันนี้ (6 เมษายน 2560) เวลา 08.30 น.

ข้าราชการอำเภอพญาเม็งรายได้ร่วมกันจัดพิธี"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

ณ ห้องประชุมอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภูเบศร์ จูละยานนท์ นายอำเภอพญาเม็งราย เป็นประธานในพิธี  ข้าราชการจากทุกส่วนราชการได้จัดทำพุ่มดอกไม้เพื่อวางถวายเป็นราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ตั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมือง ในโอกาสนี้นายอำเภอพญาเม็งรายได้กล่าวสดุดีรำลึกถึงพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ และพร้อมใจกันร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี