Chiangrai วันนี้อำเภอพญาเม็งราย

จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพญาเม็งรายได้มาทำหน้าที่ในวันนี้อย่างสมบูรณ์

ถวายพระพรชัยมงคล

ลงนามถวายพระพร

ใส่บาตรพระสงฆ์ 65 รูป

เยี่ยมผู้ป่วยนอนติดเตียง พร้อมนำที่นอนลมจากถุงล้างไตไปให้เพื่อแก้ปัญหาการเกิดแผลกดทับ

นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่มีจิตอาสาร่วมกันกำจัดผักตบชวา

ปลูกต้นยางนา