ห้องสมุด"จันทรประสิทธิ์"เพื่อส่งเสริมวาระการอ่านให้ชนในชาติ

Chiangrai คุณลุงกมล สกลเดชา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และคุณป้าดวงเดือน เล็งเห็นการศึกษามีประโยชน์ที่จะสร้างคนให้มีความรู้ ความคิด ที่จะพาตนเอง ครอบครัว และสังคมให้มีความสุข จึงได้เลือกที่จะสละทรัพย์ส่วนตัว 1,000,000 บาท สร้างห้องสมุดทุกวันทุกเวลา เพื่อส่งเสริมวาระการอ่านให้ชนในชาติ ได้ ภัณฑิรา จูละยานนท์ (ฝ้าย) หลานสาวจบปริญญาโท ทุน ก.พ. สาขาสถาปัตยกรรมมาหมาดๆจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ช่วยออกแบบให้เป็นห้องสมุดในโรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย ที่ใช้ได้กับคนทุกวัยตั้งแต่เด็กที่เริ่มการมองเห็น ไปจนถึงคนชราที่อยากรู้หนังสือ 
ห้องสมุด"จันทรประสิทธิ์" นี้จะเป็นห้องสมุดในโรงเรียนที่แยกจากตัวอาคารเรียน ชั้นบนเก็บหนังสือประกอบการเรียน พอโรงเรียนเลิกก็ปิดห้อง ส่วนชั้นล่างจะเป็นที่ไว้หนังสือความรู้ทั่วไป ตั้งแต่นิทานภาพ อาชีพ ความรู้ทั่วไป ฯลฯ ประชาชนทั่วไปรอบๆโรงเรียนสามารถเข้าไปนั่งอ่านได้ทั้งวันและทุกวัน บรรยากาศเยี่ยม อ่านไปชมขุนเขาป่าไม้ไป ยังเป็นที่นัดชุมนุมของกลุ่มต่างๆที่จะมาฝึกอาชีพได้อีกด้วย

 

ทั้งนี้ทางเพจขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณ คุณลุงกมล สกลเดชา ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และคุณป้าดวงเดือน ที่ได้สละทรัพย์ส่วนตัวกว่า 1,000,000 บาท เพื่อสร้างห้องสมุด"จันทรประสิทธิ์" มอบความรู้ มอบปัญญา แก่ชุมชนเพื่อเป็นรากฐานสู่อนาคตและขอขอบพระคุณนายอำเภอ นายภูเบศร์ จูละยานนท์ ที่ได้ชักนำความสุขความเจริญมาสู่ชุมชนพญาเม็งรายมา ณ ที่นี้ด้วยครับ