วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย  นายภูเบศร์ จูละยานนท์ นายอำเภอพญาเม็งราย เป็นประธานการจัดกิจกรรม"โครงการสืบพระราชปณิธาน ชาวพญาเม็งรายรวมใจปลูกต้นไม้ถวาย พ่อของแผ่นดิน"  พร้อมด้วย นายสว่าง ไชยปันดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเม็งราย และ นายสุใจ เชื้อเมืองพาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพญาเม็งราย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายต้นไม้เพื่อพ่อ โดยนักเรียนโรงเรียนพญาเม็งราย และนักศึกษา กศน. จำนวน 350 คนต่างร่วมใจกันนำต้นไม้คนละต้นมาถวายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในโอกาสนี้ได้ร่วมกันร้องเพลง"ต้นไม้ของพ่อ" และเพลงสรรเสริญพระบารมี

       นายสว่าง ไชยปันดิ ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาเม็งราย กล่าวว่า นับว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ดี ในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งทางโรงเรียนมิใช่เป็นสถาบันด้านการศึกษาที่อยู่โดดเดี่ยวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการฝึกฝนให้ครู และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในสังคมด้วยความมีจิตอาสา ที่จะนำต้นไม้ต่าง ๆ ไปร่วมกันปลูกและออกแบบตกแต่งให้สวยงาม ซึ่งในครั้งนี้ต่างมีความเห็นว่าควรจะนำไปพัฒนาด้านความสวยงามที่"ตลาดน้ำร่องเบี้ย" เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียนที่จะแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตกแต่ง โดยต่อไปจะปลูกฝังนิสัยที่รักความสวยงามและรักต้นไม้ ซึ่งจะนำกลับไปพัฒนาที่บ้านเรือนของตนตลอดจนชุมชนที่ตนเองอยู่ ก่อให้เกิดความสวยงาม และชักชวนให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะมาเยือนในท้องถิ่นของตน อันจะก่อให้เกิดรายได้อาชีพและเศรษฐกิจที่ดีตามมา

ดูรูปเพิ่มเติม+++คลิ๊ก+++