วันแห่งความรัก 14 กุมภา วาเลนไทน์ ทำดีถวาย"สมเด็จย่า"

      เป็นวันที่หากเรามีโอกาสควรรักผู้อื่นด้วย เพราะมีผู้ที่รอคอยความช่วยเหลือจากเรามากมาย "สมเด็จย่า"ของพวกเราทรงเป็นห่วงประชาชนที่ยากไร้และเจ็บป่วย จึงมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ให้พวกเราข้าราชการและภาคเอกชนได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลประชาชน วันนี้นายภูเบศร์ จูละยานนท์ นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วย เภสัชกรหญิง รัตนาวดี จูละยานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม คู่ชีวิตเดินทางมาช่วยทำงานด้วย โดยมีข้าราชการทุกหน่วยงาน ด้วยการนำของ ผู้กำกับการตำรวจภูธรพญาเม็งราย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ผู้อำนวยการสำนักบังคับคดี สาขาเทิง โรงเรียนเสริมสวยเกศสุรีย์ กลุ่มชราบาลตำบลตาดควัน ฯลฯ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ชาวพญาเม็งรายได้ร่วมกันกระทำความดีให้แก่ประชาชนที่รอคอยการช่วยเหลือที่ ตำบลตาดควันแห่งนี้