วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.30 น.

ที่ ตลาดน้ำร่องเบี้ย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ตลาดน้ำวิถีไทยล้านนาแห่งแรกของกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด มีเหล่าบรรดานักเรียนโรงเรียนพญาเม็งราย ต่างนำต้นไม้มาปลูกภายในบริเวณตลาด เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและมีทัศนียภาพที่สวยงามในอนาคต นายภูเบศร์ จูละยานนท์ เปิดเผยว่า ตลาดน้ำร่องเบี้ยแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยรูปแบบประชารัฐร่วมใจ และสามัคคีกันที่นำเศษวัสดุก่อสร้างที่มีในแต่ละพื้นที่ มาร่วมกันสร้าง ด้วยเล็งเห็นตามนโยบายของรัฐบาลว่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและมรดกเก่าแก่ จะนำรายได้เข้าสู่ประชากรในพื้นที่ จากเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาถึงวันนี้ เป็นเวลาเกือบ 4 เดือน นับว่าตลาดน้ำร่องเบี้ยได้รับการกล่าวขานในทางที่ดีและเป็นที่สนใจของคนในพื้นที่ ผู้คนจากต่างจังหวัด และชาวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดเชียงรายต่างมุ่งมาถ่ายภาพ และอุดหนุนสินค้าที่ทำจากชาวบ้านล้วนๆ ตลาดน้ำร่องเบี้ยแห่งนี้ไม่ได้เกิดจากการสร้างกระแส แต่ค่อยเป็นค่อยไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ของประชาชน หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีอะไร เพราะมีนโยบายไม่ให้คนต่างถิ่นมาจำหน่ายสินค้า ในด้านการค้าจึงค่อยเป็นค่อยไป แต่ในด้านความชื่นชมของผู้มาเยือนต่างขมว่าเป็นตลาดน้ำที่สวยด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติจริงๆ ไม่เสริมแต่ง เป็นความได้เปรียบของตลาดน้ำแห่งนี้ ที่สำคัญคือเป็นเวทีของประชาชนดังเช่นก่อให้เกิดจิตอาสารักถิ่นฐานของเด็กนักเรียนที่มาช่วยกันในวันนี้ โดยเฉพาะชาวต่างประเทศเริ่มมาไม่ขาด